We leven in een tijd waarin het aantal woningzoekende toeneemt, maar er nog steeds schaarste is op de woningmarkt. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de huidige markt.

Hoeveel is jouw woning waard? Dat is afhankelijk van de grootte van de woning, maar ook van de omgeving, staat van onderhoud, aanbod van soortgelijke huizen in de buurt enzovoort.

Door onze jarenlange ervaring weten wij hier perfect op in te spelen.

U kunt kiezen voor onze ‘full’ service

De makelaar voert een waardebepaling uit en geeft een adviesverkoopprijs af waarna de definitieve vraagprijs in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald. Wij maken de afspraken voor de bezichtigingen en voeren deze uit. Ook zorgen wij ervoor dat de woning op funda, mva.nl, arthurdebock.nl, facebook en Instagram wordt aangemeld. Onderhandelingen met geïnteresseerden worden door de makelaar uitgevoerd in overleg met opdrachtgever. Bij akkoord van beide partijen maken wij de koopakte op. Het tekenen van de akte vindt plaats op ons kantoor. Uiteraard is de makelaar bij de eindinspectie en het notarieel transport aanwezig.

Zie hieronder hoe onze courtage wordt berekend bij verkoop van je woning:

Koopsom tot € 350.000,- : 1,5% incl. btw (= 1,24% ex. btw) minimum van € 2.500,- incl. btw

Koopsom van € 350.000,- tot € 500.000,- : 1.25% incl. btw (=1,03% ex. Btw)

Koopsom vanaf € 500.000,- : 1% incl. btw (=0,8% ex. Btw)

Ook kunt u kiezen voor onze ‘zelf doen’ service

Hierbij verzorgt de makelaar dezelfde punten als bij ‘full’ service, maar voer je de bezichtigingen zelf uit. De kandidaten voor de woning leveren wij aan en met hen plan je de bezichtigingsafspraak in. De courtage is geen percentage van de koopsom maar een vast bedrag van € 2.495,- incl. btw

Hierbij de voorwaarden van de zelfdoen service:

 • De makelaar neemt de woning/appartement op, bepaalt de waarde en geeft een advies verkoopprijs af. Definitieve vraagprijs wordt in overleg met opdrachtgever bepaald.
 • Opdrachtgever levert alle bijlagen aan die bij de verkoopopdracht behoren.
 • Aanmelding op funda, mva.nl, arthurdebock.nl en facebook wordt verzorgd door de makelaar. Opdrachtgever activeert de eigen social media.
 • Makelaar stelt ‘te koop’ tuinpaal/v-bord ter beschikking.
 • De makelaar levert aan opdrachtgever naam en telefoonnummer van geïnteresseerden nadat zij zich voor de woning hebben gemeld. Opdrachtgever maakt zelf afspraak voor de bezichtigingen en voert deze uit.
 • Opdrachtgever ontvangt taxateur van koper en (eventueel) bouwkundige keurder.
 • Onderhandelingen met geïnteresseerden worden door de makelaar uitgevoerd in overleg met opdrachtgever. 
 • Koopakte wordt opgemaakt door de makelaar, ondertekening van de akte door partijen geschiedt op het makelaarskantoor.
 • Eindinspectie wordt verzorgd door makelaar, echter gaat de makelaar niet mee naar het notarieel transport bij de notaris. De notariële overdracht wordt uitgevoerd door opdrachtgever en koper.
 • Opdrachtgever doet geen mededelingen over het object anders dan in de vragenlijst deel B aangegeven.

Opstartkosten

Bij zowel ‘zelf doen’ als ‘full’ service rekenen wij opstartkosten, die bedragen € 695,- incl. btw. Dit zijn directe kosten die wij maken om de woning op een zo goed en zo professioneel mogelijke manier te kunnen verkopen.

Dit bestaat uit de volgende punten:

 • Visitekaartjes van de woning;
 • Eigen website van de woning incl. brochure;
 • Professionele fotografie
 • Inmeten ten behoeve van de plattegrond en het meetrapport;
 • Publiceren van de woning op Funda, mva.nl en op onze eigen website.