De wet- en regelgeving voor het taxeren is aangepast en de eisen die aan de taxateur gesteld worden, zijn verder aangescherpt. Dit alles om te komen tot een uniforme wijze van taxeren. Zowel opdrachtgever als gebruiker van het rapport, bijvoorbeeld de bank, kunnen daardoor vertrouwen op een deugdelijk onderbouwd en gevalideerd taxatierapport.

Validatie van het taxatierapport is in vrijwel alle gevallen verplicht. Een door de overheid gecertificeerd validatie instituut controleert het taxatierapport en controleert o.a. op de juiste vastlegging van de uitgangspunten, uitvoering van de verplichte onderzoeken en de onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde. Na validatie is het rapport klaar voor gebruik. Arthur de Bock is als beëdigd taxateur aangesloten bij het Nederland Woning Waarde Instituut NWWI en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs(NRVT). Het NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en de vakbekwaamheid van Register-Taxateurs.

Taxatie aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen snel contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor vragen.